Özel Selçuklu Hastanesi

DOÇ. DR. ERCAN ERDOĞAN

Özgeçmiş

Adı SoyadıDOÇ. DR. ERCAN ERDOĞAN
Doğum Yeri / Tarihi: 1978 / KONYA
Bitirdiği Fakülte: İstanbul  Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
İhtisas: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzmanlık Alanı: Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kariyeri: Aksaray Devlet Hastanesi (2008-2010)    
  Bezmialem Vakıf Üniversitesi (2010-2015)
  Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi (2015-2016)
  Özel Karaman Selçuklu Hastanesi (2016-Halen)                                                                                       Deneyim Alanları:

1-Koroner Arter Hastalığı

2- Koroner Anjiyografi - Perkütan Koroner Girişimler

3-Transtorasik ve Transözefagial Ekokardiyografi

4-Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu

5- Akut İskemik Strok Endovasküler Tedavisi

6- Hipertansiyon

7-Kalp Yetmezliği

8-Kalp Kapak Hastalıkları

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :  

1- Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)

2- Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)

3- Avrupa Perkütan Kardiyovasküler Girişimler Birliği (EAPCI)